Informatie

Dekgelden
Alle genoemde dekgelden zijn exclusief stamboekkosten en 6% BTW.
Bij gust voor 1 oktober 2012 een gustverklaring opsturen naar ons en het KWPN.

Verzendkosten
Bij het versturen van sperma van de hengsten Atleet, Poeh Poeh,, Le Matsjo en Klein Roderijs Cocktail zullen de gemaakte verzendkosten worden doorberekend.

Verzendkosten
Bij het ontvangen van verzendsperma zullen de kosten door ons én de desbetreffende hengstenhouder worden doorberekend aan de merriehouder.

Veterinaire begeleiding
De veterinaire begeleiding is in handen van EquiNoord, Paardenpraktijk Marum | Drogeham.
De tarieven voor de begeleiding zijn als volgt:

€120 incl. BTW voor begeleiding van uw merrie gedurende 3 cycli, daarna volgt overleg met eigenaar van de merrie.
€ 240 incl. BTW voor diepvriesbegeleiding (incl.visites op andere tijdstippen dan de ochtendronde)
€ 18 incl. BTW voor eenmalig opvoelen van uw paard
€ 15 incl. BTW voor eenmalig opvoelen van uw pony

Bij deze bedragen zijn extra behandelingen en medicijnen niet inbegrepen. Deze worden apart gefactureerd.
Voor het spoelen van embryo’s kunt ook bij EquiNoord, Paardenpraktijk Marum | Drogeham terecht. Voor meer info kunt u bellen met 0594-641600.

Stalgeld

 • Stalgeld Paard € 6,00 per dag
 • Stalgeld Paard + veulen € 7,50 per dag
 • Stalgeld Pony € 4,00 per dag
 • Stalgeld Pony + veulen € 5,00 per dag
 • Weidegeld alle merries € 4,00 per dag
 • Het stalgeld dient à contant te worden voldaan bij het ophalen van uw merrie.

Overige condities:

 • Wij werken volgens de algemene dekvoorwaarden van de Bond van HengstenHouders (gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht)
 • Graag bij de eerste dekking kopie van het stamboekpapier inleveren
 • De dierenartskosten zijn voor rekening van de merriehouder
 • Sperma van alle SWS hengsten beschikbaar
 • Wij komen zonder voorrijkosten aan huis insemineren, alleen de verzendkosten zullen worden doorberekend
 • Bestelling hiervan graag rond 09.00 uur doorgeven
 • Stalling en weide is aanwezig
 • Drachtigheidsconstructie in overleg mogelijk
 • Wij houden ons beleefd aanbevolen en zullen ons best doen om uw merrie’s drachtig te krijgen
 • Verblijf en transport is voor risico van de eigenaar
 • Zijn er klachten, problemen of vragen neemt u dan contact met ons op
 • Zet- en drukfouten voorbehouden